Zpět
 
Zveme studenty středních a vysokých škol na jarní kurzy Alfa,
kde lze prozkoumat křesťanství a smysl života v příjemném prostředí.
Setkání je celkem osm: každou středu od 10. března, od 15:00 do 16:00 na Zoomu. Poslední setkání je 28. dubna.
 
 
Na začátku zhlédneme společně video k tématu večera. Poté bude následovat diskuse ve skupinách, kde může každý vyjádřit svůj názor, na cokoliv se zeptat nebo jen naslouchat ostatním.
Co je na těchto setkáních skvělé, je to, že věřící, hledající i zcela nevěřící společně přemýšlejí nad tématy, která se dotýkají víry a každodenního života. Bonusem jsou i vzniklá přátelství mezi účastníky.
 
Témata jednotlivých večerů:
Jde v životě ještě o víc?
Kdo je Ježíš?
Jak získat víru?
Proč a jak číst Bibli? a další.
 
Kurzy Alfa se konají ve 169 zemích, prošlo jimi více jak 23 miliónů účastníků.
 
 
 
 
Aktuální akce na FB >>