Zpět
 
Užitečný článek41 návštěvníků označilo článek jako užitečný

Jak víme, že Ježíš opravdu žil?

Existují kromě Bible ještě jiné historické prameny, které by potvrzovaly, že Ježíš skutečně žil?

Rozhodně ano. Říman Cornelius Tacitus z prvního století je považován za jednoho z obzvlášť přesných historiků starověku. V jeho Letopisech nacházíme následující zmínku:
Aby tedy potlačil tu pověst, nastrčil Nero jako viníky a potrestal nejvybranějšími tresty ty, jež lid pro neřestný život nenáviděl a nazýval Chrestiani. Původce toho jména Kristus byl za vlády Tiberiovy prokurátorem Pontiem Pilátem popraven. Tato zhoubná pověra byla sice prozatím utlumena, ale znovu propukla nejen v Judeji, kolébce toho zla, nýbrž i v Římě, kde se všechny ohavnosti nebo hanebnosti soustřeďují a nalézají hojně ctitelů.“ (Tacitus, Letopisy, XV 44)

Josephus Flavius byl židovský historik (asi 37 n. l. až asi 100 n. l.). V jeho díle Židovské starožitnosti narazíme na jistý text, který se stručně zmiňuje o Ježíši a jeho poslání. Podle něj byl Ježíš moudrý člověk, činil podivuhodné věci a vyučoval ty, které těší poznávat pravdu. Následovalo ho mnoho Židů a také mnoho Řeků. Věřilo se, že to byl Kristus. Pilát ho dal na návrh předních židovských mužů ukřižovat a tvrdilo se, že byl vzkříšen. (Flavius, Starožitnosti XVIII 3. 3)

O Ježíši Kristu se zmiňují také Suetonius, Thallus, Plinius Mladší a Lúkianos ze Samosaty.

Dokonce i židovský Talmud, který rozhodně není Ježíši příznivě nakloněn, potvrzuje základní fakta o jeho životě. Podle Talmudu byl Ježíš počat mimo manželství, shromažďoval kolem sebe učedníky, rouhal se Bohu v tom, co tvrdil o sobě samém, a dělal zázraky. Ty ovšem Talmud připisuje čarodějnictví, nikoliv Bohu.

O Ježíši tedy psali jak historikové, kteří o něm měli příznivé mínění, tak ti, kteří mu nakloněni nebyli. Dochovalo se také mnoho historických zmínek o prvních křesťanech.

Poznámka: Mnoho lidí má také vnitřní zdroj, který jim potvrzuje, že Ježíš skutečně žil a žije i nadále. Bible říká, že o Ježíši bude svědčit Bůh prostřednictvím svého Ducha (Jan 15,26) a potvrzovat ho před světem (Jan 16,8-11). I ten, kdo nemá přístup ke starověkým pramenům ani k Bibli, tedy může věřit, že Ježíš je skutečný. Třeba se o něm dozví od někoho jiného a Bůh pak tuto zprávu potvrdí prostřednictvím svého Ducha.

Máte-li zájem dozvědět se více o Ježíšově životě, doporučujeme vám přečíst si článek Je Ježíš Bůh?Citace jsou převzaty z knihy Joshe McDowella The New Evidence That Demands a Verdict (5. kapitola), jejíž české vydání se připravuje. Můžete v ní najít další historické prameny.

 
 
<< V čem se víra v Ježíše Krista liší od jiných náboženství Kdo je Ježíš >>