Zpět
 
Užitečný článek19 návštěvníků označilo článek jako užitečný

Nevedou všechna náboženství ke stejnému cíli?

Hodnocení analogie slepých mužů a slona jako filozofického argumentu ve filozofii náboženství

Existuje oblíbená analogie, která má ukázat, že všechna náboženství jsou si při popisu Boha rovna. Profesoři náboženství mají tuto filozofickou analogii obzvláště rádi, protože staví všechna náboženství na roveň a činí je při popisu Boha stejně pravdivými.

Analogie zní takto: čtyři slepí muži objeví slona. Protože se slonem zatím žádný z nich nesetkal, obcházejí ho a snaží se tento nový jev ohmatat, pochopit a popsat. Jeden sáhne na chobot a dojde k závěru, že je to had. Další zkoumá jednu sloní nohu a popíše ji jako strom. Třetí najde slonův ocas a prohlásí, že je to provázek. A čtvrtý slepec, poté, co narazí na slonův bok, nabude přesvědčení, že je to zkrátka stěna.

Všichni ve své slepotě popisují tutéž věc: slona. Přesto každý z nich stejnou věc popisuje diametrálně odlišným způsobem.
Podle mnoha lidí se tento příběh podobá situaci s různými světovými náboženstvími – popisují tutéž skutečnost zcela různými způsoby. Člověk by se tedy neměl domnívat, že by jedno konkrétní náboženství mělo pravdivější pohled než jiná, ale všechna by je měl považovat za stejně pravdivá.

Je to silný a provokativní obraz a určitě je v něm špetka pravdy. Jestli je Bůh neomezený a my jsme omezení, je rozumné domnívat se, že nikdo z nás nedokáže zcela pochopit jeho podstatu. Ale dokáže tato filozofická analogie ukázat, že všechna náboženství vedou k bohu? Pokud si to myslíme, ignorujeme přitom několik bodů.

Za prvé, je tady samotný předmět doličný – slon. To, co se slepí pokoušejí popsat, je ve skutečnosti slon, ne něco jiného. Stejně tak je možné položit si faktické otázky týkající se Boha. „Existuje Bůh vůbec?“ – to je otázka ohledně faktu, podobně jako „Byl Karel IV vůbec kdy císařem římským?“ Pokud ano, pak by to byla pravda, ať už tomu člověk věří nebo ne, a kdyby ji někdo popíral, mýlil by se. Proto nemohou být úplně všechny názory – o slonech nebo Bohu – stejně pravdivé.

Za druhé, všichni čtyři slepci se ve skutečnosti mýlí. Před sebou mají slona, nikoli stěnu, provaz, strom nebo hada. Jejich názory nejsou stejně pravdivé; jsou si, pravda, rovny, ale v tom, že jsou všechny ve skutečnosti nesprávné. Analogie k náboženskému pluralismu by mohla nanejvýš ukázat, že se všechna náboženství mýlí, nikoli že jsou pravdivá.

Tápající náboženství a faktor zjevení

Za třetí, a to je nejdůležitější, tato filozofická analogie nebere v úvahu jakoukoli možnost zvláštního zjevení. Kdyby na scénu vstoupil pátý muž, který by viděl (a mohl by to nějak slepcům dokázat) a popsal slona jako slona, pak by to celý příběh naprosto změnilo.

Ježíš Kristus, který je mezi všemi náboženskými vůdci v dějinách výjimečný, o sobě tvrdil, že je právě tímto „pátým mužem“, jasným Božím zjevením. Mnoho lidí, kteří viděli Ježíšovy zázraky a slyšeli jeho učení, byli uraženi jeho jasným tvrzením o jeho božství. „To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl na roveň.“ (Jan 5,18) Ježíš nás ovšem vyzývá, abychom v něj věřili, pokud chceme uspokojit svou touhu po Bohu… „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ (Jan 6,35)

Chcete si ověřit, že se Ježíši dá v roli „pátého muže“ věřit? Přečtěte si článek o Ježíšově původu.


 
 
Je Bible důvěryhodná? >>