Zpět
 
Užitečný článek31 návštěvníků označilo článek jako užitečný

Láska nebo chtíč

Duncan Moore

Vyrůstal jsem v ateistické rodině a teprve během studia na vysoké škole jsem začal častěji potkávat křesťany. Připadali mi sympatičtí a záviděl jsem jim hluboká přátelství, která je pojila s jinými lidmi. Měl jsem ale dojem, že jsou zoufale naivní, a jejich prostoduchý přístup k sexuální morálce ve mně budil povýšený soucit. Od té doby se můj způsob uvažování v této oblasti zásadně změnil. Existují spolehlivé důvody, proč bychom měli brát biblické učení na téma sexu vážně?

Přes obecně rozšířenou představu se křesťané vůbec nedomnívají, že by na sexu bylo něco špatného. Sex podle nich vymyslel Bůh a podle jeho záměru mělo být soužití muže a ženy něco velice, velice dobrého. Pohlavní styk nemá sloužit jen k otěhotnění, ale má být hlubokým, radostným a vášnivým projevem lásky. Bůh také určil rámec, ve kterém má k milostnému aktu docházet: celoživotní svazek muže a ženy, tedy manželství. Současná společnost tento způsob uvažování do značné míry zavrhla. Měli by tedy i křesťané přiznat, že biblický pohled na sex je prostě překonaný, nebo je naopak možné, že jde o nadčasové principy?

Doporučení pro milostný život: Praktické důvody pro uplatňování Božího přístupu k mezilidským vztahům

Řídit se v otázce sexu biblickými vzorci přináší z praktického hlediska spoustu výhod. Tento přístup chrání před pohlavně přenosnými nemocemi, což má i v naší společnosti zásadní význam, a ještě mnohem palčivější je tento problém v mnoha oblastech světa, kde AIDS decimuje populaci a ničí základy ekonomiky. Dodržování biblických zásad navíc představuje ochranu před nechtěným těhotenstvím mimo manželství.

Vyhradit si sexuální soužití pro manželství umožňuje vyhnout se utrpení plynoucímu z destruktivního porovnávání různých sexuálních partnerů. Ochráníme se tím i před ponižující situací, která nastane, když se jedna ze zúčastněných stran skutečně citově angažuje, zatímco té druhé jde jen o ukojení vlastního sexuálního pudu a o dosažení orgasmu.

Následující důvod se pojí se skutečností, že lidské tužby a konání v sexuální oblasti vyvolávají závislost. Kdosi k tomu žertem podotkl, že pohlavní pud má motor od Ferrari a brzdy od jízdního kola. Pudy, které jsou stimulovány a uspokojovány nezdravým způsobem, se čím dál tím hůře ovládají. V důsledku toho je čím dál tím těžší zachovat v manželství věrnost, a nevěra zraňuje a působí utrpení. Rozvodové statistiky zrcadlí důsledky našeho hodnotového systému v oblasti sexu naprosto jednoznačně.

Doporučení pro milostný život: Filozofické důvody

Praktické důvody už samy o sobě hovoří ve prospěch biblického přístupu k sexu dostatečně naléhavě. Existují ovšem ještě zásadnější důvody pro odklad veškeré sexuální aktivity do doby, kdy uzavřeme manželství. Podle Božího záměru nemá sex sloužit v první řadě k ukojení lidského sexuálního pudu; Bůh vymyslel sex s cílem umožnit člověku projevovat lásku a prožívat tělesnou intimitu.

Pohlavní styk mezi dvěma lidmi je akt, který je velice významný a má dalekosáhlé důsledky. Pokud k němu dochází v nesprávném rámci – mimo manželství – bývají tyto následky drtivé. Může být poučné uvést jako přirovnání soudní proces, při kterém jistý muž žaloval výrobce sekaček na trávu. Dotyčný se vážně zranil, když sekačkou sekal živý plot. A u soudu uvedl, že přece v návodu nebylo nic o tom, že se sekačka nedá používat k sekání živého plotu. Podobně slouží i sex určitému cíli, a vzhledem k tomu, že má takovou sílu, může způsobit spoustu škody, pokud ho budeme používat jinak, než odpovídá „návodu“ jeho vynálezce a tvůrce – Boha.

Abychom biblický pohled na sex správně pochopili, musíme si uvědomit rozdíl mezi láskou a chtíčem. Láska se projevuje úctou k milovanému člověku, tím, že vidíme jeho hodnotu a usilujeme o to, co je pro něho nejlepší. Ve středu pozornosti je ten druhý a jeho potřeby. Láska nehledá svůj prospěch, ale je obětavá a není možné ji oddělit od zájmu o toho druhého a od ochoty přinášet oběti. Chtíč naopak směřuje k využívání jiných lidí nebo věcí k uspokojení vlastních tužeb. Je soustředěný na sebe sama, jeho povaha je sobecká a brání v projevování zájmu o toho druhého.

Láska a chtíč jsou ve vzájemném protikladu – existuje mezi nimi bezprostřední konflikt. Měli bychom si položit otázku, zda má náš vztah s tím druhým povahu lásky nebo chtíče. „Vážím si tě, proto ti dávám sám sebe,“ nebo spíše „Chci tě využít, abych naplnil silnou potřebu ukojit svůj pud, a proto tě používám jako prostředek, něco si od tebe beru“? Pokud Bůh skutečně naplánoval sexuální akt jako projev lásky, představuje jeho používání k ukojení chtíče ničivý podvod.

Doporučení pro milostný život: Role manželství

Manželství je neobyčejné tajemství: sjednocení dvou lidí, ze kterých se stává jeden celek. Nezaručuje lásku a ani neumožňuje, abychom ji od toho druhého vymáhali, ale pokud má být uzavřeno jako bezpodmínečný celoživotní závazek věrnosti, rozhodně nám pomůže odlišit lásku od chtíče. Stejně jako prokáže lakmusový papírek přítomnost kyseliny, představuje i manželství zkoušku zájmu a ochoty vzít na sebe závazek. Jak si může člověk být jistý, že toho druhého miluje natolik, aby se s ním miloval? Představa manželství před nás staví otázku, zda chceme tomu druhému věnovat celý svůj život.

Manželství je i záchranné lano. Člověk je křehký a omylný. Dokážeme být klidní a věřit v partnerovu lásku tváří v tvář našim vlastním chybám a nedostatkům? I zde je odpovědí ochota k sebeobětování, Pokud chybí, nejedná se o skutečnou lásku a sex se omezuje na orgasmus, ke kterému z „technického“ hlediska vůbec není zapotřebí dvou.

Doporučení pro milostný život: Shrnutí

Chtíč je lákavý a vzrušující, ale svou povahou sobecký a nepřátelský vůči lásce. Pokud ho budeme v sobě živit a posilovat, bude nás tlačit ve směru osamělosti, odcizení, nejistoty a prázdnoty. Co zůstane, když začne být orgasmus nudný a nebude přinášet uspokojení? Osamělé zápasy s bolestí a pocity viny? Obětavá láska samozřejmě znamená těžkou práci. Vyžaduje pokoru, úctu, odpuštění a sebeobětování. Nabízí ale útočiště před podezíráním, osamělostí a zoufalstvím, které tolik trápí současnou společnost. Pokud si místo lásky vybereme chtíč, při konečném zúčtování získáme bezvýznamnou zkušenost, která se dříve či později okouká a nikdy nás neuspokojí jinak než po tělesné stránce.

Bůh nás chce osvobodit z okovů chtíče, abychom se stali muži a ženami, kteří prožívají opravdovou lásku. Všichni máme v této oblasti v Božích očích spoustu nedostatků; Bůh se totiž k pěstování chlípných fantazií staví stejně odmítavě jako k jejich uskutečňování v podobě mimomanželských styků. Přesto nám všem nabízí odpuštění, které potřebujeme k tomu, abychom s ním navázali hluboké osobní přátelství. Láska, kterou prožíváme ve vztahu s Bohem, se promítá i do našich vztahů s jinými lidmi. Záleží na nás, zda odpovíme na Boží nabídku a zvolíme si život založený na jeho lásce, nebo ji odmítneme a rozhodneme se žít na vlastní pěst.


 
 
Jak zůstat pořád krásná? >>