Zpět
 
Užitečný článek12 návštěvníků označilo článek jako užitečný

V čem se víra v Ježíše liší od jiných náboženství

Stručný přehled rozdílů mezi Ježíšem a světovými náboženstvími

Krátce se podíváme na několik hlavních znaků víry v Ježíše Krista, ve kterých se zásadně liší od toho, co nacházíme ve světových náboženstvích.

1. Ježíši Kristu jde o to, aby s námi měl vztah.

Zažili jste někdy vztah, ve kterém bylo vždycky na vás, abyste projevovali iniciativu? Takové vztahy bývají únavné a většinou dlouho nevydrží. Nejlepší přátelství vznikají mezi lidmi, kteří jsou spolu tak rádi, že v rovné míře investují čas do rozvíjení vzájemného vztahu. Na rozdíl od světových náboženství, v nichž se lidé snaží přiblížit k Bohu, vidíme u Ježíše Krista, jak nám jde vstříc. Ježíš vysvětlil, proč přišel: abychom „měli život a měli ho v hojnosti“ (Jan 10,10). Přišel, aby nám, kteří v něho věříme, dal věčný život, který strávíme v jeho přítomnosti.

2. Ježíš tvrdil, že je Bohem.

Žádná z hlavních postav světových náboženství se za Boha nepovažovala.

3. Ježíš žil dokonalým životem a dokázal své božství zázraky

Ježíš například zdravil slepého, utišil prudkou bouři, která se rozpoutala na moři, vrátil život mrtvým, v okamžiku rozmnožil jídlo, aby ho bylo dost pro několik tisíc lidí. Světová náboženství mají vůdčí představitele, kteří přinesli zajímavá poselství. Žádný z nich však neprojevil zázračnou moc tak, jako to udělal Ježíš. Ježíš řekl: „Jestliže je [skutky svého Otce] však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ (Jan 10,38)

4. Rituály a odpuštění

V mnoha náboženstvích se lidé za své hříchy bičují nebo konají složité rituály, kterými obětují sebe sama. Ježíš nám nabízí odpuštění, protože jako Bůh zaplatil za naše hříchy místo nás. „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 5,8) Na kříži nesl Ježíš všechny naše hříchy a zaplatil za ně.

5. Tři dny po ukřižování vstal Ježíš z mrtvých.

Spousta náboženství hovoří o reinkarnaci. Ježíš při různých příležitostech prohlašoval, že bude ukřižován a na třetí den vstane z mrtvých. Chtěl totiž veřejně nad veškerou pochybnost dokázat, že je Bohem. Představitelé římské vládnoucí moci to věděli, a proto postavili k jeho hrobu asi dvanáctičlennou stráž a připevnili na hrob císařskou pečeť, aby zajistili, že zůstane neporušený. Přesto tělo třetího dne z hrobu zmizelo a Ježíš se ukázal více než pěti stům lidí. Žádné náboženství netvrdí, že by jeho vůdce vstal ve své tělesné podobě z mrtvých nebo že by něco takového o sobě třeba jen prohlašoval.

6. Poselství Bible je jedinečné.

Není to sbírka nesourodých myšlenek oděných do hávu poezie. Bible zjevuje Boha a jeho plán pro náš život. Zaznamenává, že se v dějinách něco pokazilo a že se náš vztah s Bohem narušil. Vysvětluje, jak je možné tento vztah obnovit a co nám to přinese. Stručné shrnutí biblického poselství najdete v článku Poznat Boha osobně.


To je jen několik rozdílů mezi vírou v Ježíše Krista a různými náboženstvími. Další informace na téma světových náboženství najdete v článku Spojení s transcendentnem.


 
 
<< Ježíšův životJak víme, že Ježíš opravdu žil? >>