Zpět
 
Užitečný článek5 návštěvníků označilo článek jako užitečný

Opravdu se můj život může změnit?

Jednoduchá odpověď na tuto otázku by zněla, že člověk nemůže změnit sám sebe ani svůj život, přinejmenším v tom nejzásadnějším smyslu. Můžeme sice změnit svůj vzhled nebo silou vůle dosáhnout změny svého uvažování a jednání, ale ta nejhlubší součást naší bytosti, totiž samotná naše duše, všem lidským snahám o změnu odolává. Pouze Bůh ji může změnit, protože on sám ji stvořil a jedině on přesahuje lidskou existenci.

Mnozí lidé žijí s představou, že jsou v zásadě dobří a morální lidé, že Bůh je s jejich životem spokojen a příslušně je odmění. Další zase věří tomu, že získají v Božích očích přízeň, když se přísnou kázní donutí k plnění určitých náboženských úkonů. A ještě jiní se domnívají, že k Bohu lze dojít prostřednictvím poznání. Čím více toho člověk ví, tím výše ho Bůh hodnotí. Ovšem z křesťanského hlediska se všechny tyto snahy míjejí cílem. Křesťané věří, že snaha žít morálním životem, síla vůle ani intelektuální poznání nestačí k tomu, aby člověk v tom nejzásadnějším smyslu změnil svůj život. Ať jsme totiž sebemorálnější, sebesilnější či sebemoudřejší, jsme na tom z duchovního hlediska zoufale a nic z toho, co bychom mohli udělat, nám nepomůže. I kdybychom se sebevíc snažili, zdaleka nedosahujeme měřítek dokonalosti, podle nichž hodnotí náš charakter Bůh. Jak říká prorok Izajáš, všechna naše spravedlnost je jako poskvrněný šat (Izajáš 64,5). V křesťanství nejde o to, že bychom se my měli snažit přiblížit Božím měřítkům, ale o to, že Bůh sestupuje k nám, vytahuje nás z bahna, do kterého jsme zabředli, a staví nás na pevnou půdu. Jedině on nám může poskytnout sílu ke skutečné změně a jedině on může změnit to nejhlubší v nás.

Tuto změnu umožňuje Ježíš Kristus, Bůh v lidském těle. Špatné věci, kterých jsme se dopustili, nás oddělují od Boha, protože Bůh je naprosto dokonalý a každého, kdo po morální stránce dokonalý není, by pouhá jeho přítomnost zničila. Ježíš však pro nás vytvořil cestu, která nám umožňuje vrátit se k Bohu. Vzal totiž na sebe trest za provinění, kterých jsme se dopustili my. Zemřel za nás na kříži, abychom my mohli získat svobodu. Díky tomu, co pro nás vykonal, můžeme začít žít v láskyplném vztahu s Bohem, jak to Bůh původně zamýšlel.

Ježíšova smrt nejenže vyřešila problém věčného důsledku našich provinění, ale současně otevřela i cestu k tomu, aby se Boží moc mohla projevovat v našem každodenním životě. To znamená, že ať zápasíme s jakýmkoli charakterovým problémem, můžeme Boha poprosit, aby nám v této věci pomohl. Bůh může proměnit kteroukoli oblast našeho života, když uznáme, že jsme se dopustili chyb, přijmeme Boží odpuštění, které nám nabízí prostřednictvím Ježíše Krista, a svěříme mu vedení svého života.


 
 
<< Opravdový životDokonalé odpuštění >>